ศุกร์, 24 พฤษภาคม 2019, 12:32
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » 2011 » พฤษภาคม » 26 » คำปฏิญาณของนักเรียน
18:00
คำปฏิญาณของนักเรียน

คำปฏิญาณของนักเรียน

ข้อ 1. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีจะเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์    ผู้ปกครอง บิดามารดา และท่านที่ให้ความอุปการะและให้ความรู้มา.
I will be grateful, obedient and respectful to all my teachers, my parents and all the benefactors of the school.
(ไอ วิล บี เกรทฟูล โอบีเดียนท์ เรสเพคท์ฟูล ทู ออล มาย ทีเชอร์ซ มาย แพเรินท์ซ แอนด์ ออล เธอะ แบเนแฟคเทอะซ ออฟ เธอะ สคูล)


ข้อ 2.  ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในสัจจะด้วยความจริงใจ จะไม่ประพฤติการอันใดที่ไม่สมควรที่จะนำความ เสื่อมเสียมาสู่ตนเองและส่วนรวม. 
I will always be truthful. I will never tarnish my own reputation or the reputation of others.
(ไอ วิล ออลเวย์ซ บี ทรูธฟูลไอ วิล เทฟเวอะ ทาร์นิฌ มาย โอน เรพพิวเทเชิน ออร์ เธอะ เรพพิวเทเชิน ออฟ อัธเธอะซ )

ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนให้เป็นผลสำเร็จตามเจตจำนงค์ที่ได้ตั้งไว้ ให้สมกับความปรารถนาดีของผู้ปกครองและบิดามารดา ที่กรุณาปราณี ให้ทุนศึกษาเล่าเรียน.
I will persevere through my studies in order to fulfil my potential and my parents’ expectations.
(ไอ วิล เพอซะเฟวียร์ ธรู มาย สทัดดีซ อิน ออร์เดอะ ทู ฟลูฟิล มาย โพทันเชิล แอนท์ มาย แพเรินทซอิคซเพคเทเชินซ )


ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับ  คำสั่งข้อห้ามของโรงเรียน ของผู้ปกครองและบิดามารดา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง.
I will uphold the rules and regulations of the school and my parents in both their presence and their absence.
(ไอ วิล อัพโฮลด์ เธอะรูลซ แอนด์ เรกกิวเลเซินซ ออฟ เธอะสคูล แอนด์ มายแพเรินทซ อิน โบธ แธร เพรซเซนซ์ แอนด์ แธร แอบเซินซ )

ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างในทางที่ดีที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของข้าพเจ้า และโรงเรียนตลอดจนวงศ์ตระกูล.
I will try my best in every way I can to enhance the future prosperity of my family the school and myself.
(ไอ วิล ไทร มาย เบซท์ อินเอฟวรี เวย์ ไอ แคน ทู เอ็นฮานซ์ เธอะ ฟิวเชอะร์ พรอสเพอริที ออฟ มาย แฟมมิลี่เธอะ สคูล แอนด์ มาย เซลฟ )

Views: 896 | Added by: jatuporn | Tags: คำปฏิญาณของนักเรียน | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Copyright โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด © 2019  ออกแบบโดย นางสาวจตุุพร  ทองลาด