พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2018, 21:39
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » 2011 » มีนาคม » 10 » การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2553
17:17
การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2553

จุดประสงค์

            เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้

1.      มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

2.      มีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น

3.      มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4.      มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ  สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ


ลูกเสือสำรอง (Cub Scout) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กองลูกเสือสำรอง 

ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

คติพจน์                                              

"ทำดีที่สุด”    (Do Your Best)

คำปฏิญาณ ข้าสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน


กฎของลูกเสือสำรอง 

ข้อ 1 ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ 

ข้อ 2 ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

การเคารพ 

วิธีแสดงความเคารพมี  2  วิธี  คือ 

1. แสดงความเคารพเป็นบุคคล ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวกทำวันทยาหัตถ์ 2 นิ้ว  คือยกมือขวาขึ้น แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรงรูปตัว V แล้วแตะนิ้วที่กระบังหมวกต่อขอบหมวก 

2. แสดงความเคารพเป็นหมู่ คือ การทำแกรนด์ฮาวล์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดที่ 1 นันทนาการ


ด่านที่ 2  .........
 

ด้านที่ 3

ด่านที่ 4ด่านที่ 5


ด่านที่ 5


กิจกรรมทำอาหาร

ทำพิธีปิดกองลูกเสือ


_______________________________________________________________________

Category: กิจกรรมโรงเรียน | Views: 5041 | Added by: jatuporn | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Copyright โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด © 2018  ออกแบบโดย นางสาวจตุุพร  ทองลาด