จันทร์, 10 ธันวาคม 2018, 07:30
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » Files » เอกสารโรงเรียน » ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี้ (208.5 Kb) ] 06 พฤษภาคม 2011, 15:03
โดยที่มีการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  บูรณาการกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายแตกต่างกันไป  ดังนั้น  เพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  อันจะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น...........................
Category: ประกาศโรงเรียน | Added by: jatuporn | Tags: ประกาศโรงเรียนให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
Views: 4865 | Downloads: 10211 | Rating: 3.4/5
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Copyright โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด © 2018  ออกแบบโดย นางสาวจตุุพร  ทองลาด